facebook tracking

Barnläkare 50% - distans eller på plats

Om Knodd

Knodd startades för att vägleda, ge trygghet åt och stärka småbarnsföräldrar. Vi är en digital vårdgivare som helt fokuserar på barnsjukvård, som genom videomöten med erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare ger barn tillgång till patientcentrerad, kvalitativ och effektiv vård var de än bor.

Vi jobbar för att skapa tryggare och mer personlig vård på sätt som sätter barnens och föräldrarnas behov i fokus. På så sätt vill vi även minska onödiga besök till akutsjukvård och ge rätt vård på rätt nivå.


Om tjänsten

Tjänsten innebär ett varierande arbete delat mellan kliniska vårdärenden och utvecklingsarbete i vårdorganisationen. Hur tiden allokeras däremellan kan formas beroende på kandidatens önskemål, och kan även utformas att endast innehålla kliniskt arbete om så önskas.

  • Om det kliniska arbetet: I ditt kliniska arbete som barnläkare på Knodd tar du emot patienter via distanskontakt på videosamtal och hjälper vårdnadshavare och barn som söker vård hos oss via vår mobilapp. Ärendena har föregåtts av ett möte med en barnsjuksköterska, men har bedömts behöva vidare bedömning av barnläkare. Inför varje vårdmöte har vårdnadshavaren lämnat en digital anamnes och samtalet journalförs i ett externt journalsystem. Arbetet innebär bedömning och behandling av lindrigt sjuka barn, exempelvis hudutslag och magbesvär.
  • Om utvecklingsarbetet: Utvecklingsarbetet innebär att vara med i utformningen av vår tekniska plattform och vårdorganisation för att skapa ett effektivt och kvalitativt digital vårdföretag. Det är en fördel om du är intresserad av de möjligheter som teknik utgör för effektivisering. Knodd är en av få aktörer som utvecklar morgondagens digitala barnhälso- och sjukvårdslösningar, och tjänsten innebär att vara med och påverka i det utvecklingsarbetet.

Om du är baserad i Göteborg finns möjlighet till heltidsuppdrag tillsammans med BVC-tjänst hos vår samarbetspartner Lillugglans BVC.

Vi är öppna för att arbeta fram ett format och upplägg som passar, hör gärna av dig om du är nyfiken på att diskutera hur vi tillsammans kan forma uppdraget efter dina behov.


Din profil

För att jobba hos oss behöver du:

  • Vara specialistutbildad barnläkare

Praktiska förutsättningar för att kunna arbeta är att du har:

  • Tillgång till egen dator
  • Bra internetuppkoppling
  • Grundläggande datorvana
  • Tillgång till ett rum där du kan stänga dörren om dig och ha en neutral yta i bakgrunden

Knodd Medicare AB är den registrerade vårdgivaren som tillhandahåller vården på Knodd och där hälso- och sjukvårdspersonal anställs. Precis som andra vårdgivare omfattas Knodd Medicare av bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Patientdatalagen, Patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter samt agerar inom IVO:s tillsyn.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vd Jakob Hedlund på jakob@knodd.se. Vi ser fram emot din kontakt!

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Jobbar du redan på Knodd?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@knodd.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor